Eetgroep

Stichting Wij Samen is sinds juni 2021 een eetbehandelgroep gestart. Kinderen met eetproblemen in de leeftijd vanaf 1½ jaar kunnen één tot meerdere dagdelen in de week deelnemenaan de eetbehandelgroep. De eetbehandelgroep is een samenwerking tussen Stichting Wij Samen en Logopediepraktijk de Kock.Het team van de eetbehandelgroep bestaat uit pedagogen en een preverbale logopedist. Zij zijn gespecialiseerd in eten en drinken, de sensorische informatieverwerking en oplossingsgericht werken. Een kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, kind- en oudercoach, arts of medisch specialist worden ingeschakeld, als dat een meerwaarde voor de behandeling is.

In de eetbehandelgroep komen kinderen op allerlei manieren in contact met voeding. Activiteiten worden gekoppeld aan het thema eten. Vanuit de visie sensorische informatieverwerking zullen activiteiten gedaan worden om de alertheid te reguleren, de zintuigen verder te ontwikkelen en om te leren gaan met prikkels. Voedsel wordt spelenderwijs ontdekt door te voelen, kijken, horen, ruiken en proeven. Eettechnieken worden aangeleerd en kinderen leren om te gaan met hun gedrag en emoties rondom eten.

Naast de behandeling van kinderen, krijgen ouders ook aandacht. Tijdens het traject wordt ouders geleerd om te gaan met het eetprobleem van hun kind. Ouders krijgen inzicht in de mogelijkheden van hun kind: wat kan wel en niet van hun kind verwacht worden. Ook krijgen ouders handvatten om thuis toe te passen. Wanneer extra ondersteuning in het gezin of systeemgericht werken nodig blijkt, kan begeleiding in de thuissituatie een mogelijkheid zijn.