Diagnostiek en behandeling

Het komt voor dat er onduidelijkheid is over het niet (leeftijds)adequaat verlopen van de ontwikkeling van een kind en/of het ervaren van een verminderd welbevinden door het kind, welke door uiteenlopende redenen kan worden veroorzaakt (denk hierbij aan bv. hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, autisme, een verstoring in de sensorische informatieverwerking). Het kind kan tegen belemmeringen ‘aan lopen’, wat kan leiden tot stagnering van de persoonlijke groei én ontwikkeling, wanneer er niet op een juiste wijze wordt ingespeeld op zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Wij zijn van mening dat het helpend kan zijn voor het kind om te kijken naar (eventuele) achterliggende oorzaken, met als doel om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van het kind, waardoor belemmeringen worden omgezet in kansen om weer te komen tot persoonlijke groei én ontwikkeling. We willen hierbij opmerken geen ‘stempels te willen drukken’, maar we willen juist in spelen op wat het kind nodig heeft om zich zo prettig mogelijk te voelen en zich te kunnen ontwikkelen.

Stichting Wij Samen werkt samen met diverse samenwerkingspartners, die gespecialiseerd zijn in het afnemen van kindgerichte onderzoeken en waar nodig het bieden van behandeling. We doen dit uiteraard te allen tijde in samenspraak met ouders en zoals hierboven vermeld, áltijd in het belang van een kind.