Zorg en begeleiding

Wanneer er een veilige en vertrouwde basis is gelegd, is er tevens zicht gekomen op hoe we het beste kunnen aansluiten bij het kind, om stappen te kunnen zetten in zijn of haar ontwikkeling. We doen dit aan de hand van persoonlijke doelen, ook wel ‘werkdoelen’ genoemd. Elke 8 tot 10 weken wordt er, samen met het kind en in samenspraak met ouders, aan nieuwe werkdoelen gewerkt. De afgelopen werkdoelen worden geëvalueerd en samen met het kind en ouders wordt er besproken wat een mooie vervolg stap zou kunnen zijn. We spreken, tijdens het werken aan de werkdoelen, ‘de zone van naaste ontwikkeling’ van het kind aan. Dit betekent dat we ondersteuning bieden in ontwikkelingsgerichte activiteiten die het kind nog nét niet zelfstandig kan ondernemen, maar wel wanneer het ondersteuning krijgt aangeboden. Middels oefening en herhaling, kan het kind zich de ontwikkelingsgerichte activiteiten eigen maken en is het weer tijd voor een volgende stap.

Stichting Wij Samen werkt, tijdens de ontwikkelingsgerichte begeleiding aan de kinderen, met ondersteunende methodes, zoals bv. ‘Geef me de 5’, Leespraat, Rekenlijn.

Daarnaast wordt (waar nodig) verzorging en/of verpleging geboden. Denk hierbij aan het ondersteunen tijdens eet- en drinkmomenten, verschonen, naar het toilet gaan, handen wassen, toedienen van medicatie en/of sondevoeding, handelen bij epilepsie enz.

Tijdens een (school)dag wordt er duidelijkheid en structuur geboden middels een dagprogramma en/of een dagplanning, welke op maat wordt ingezet. Hierbij wisselen ontwikkelingsgerichte activiteiten, bewegings- en ontspanningsmomenten zich af. Kinderen in onderwijs, die daarnaast ook begeleiding vanuit zorg krijgen aangeboden, volgen waar mogelijk onderwijs met ondersteuning vanuit Stichting Wij Samen. De ondersteuning wordt zo ingericht, dat het kind mét plezier (verder door) kan groeien in onderwijs.

Er vinden verschillende overlegmomenten plaats met de betrokkenen rondom het kind, welke verspreid over het (school)jaar worden ingepland. Ouders ontvangen daarnaast 1x per jaar een zorg- ontwikkelingsplan, waarin de persoonlijke ontwikkeling van hun zoon of dochter is terug te lezen. Het zorg- ontwikkelingsplan wordt besproken met ouders, waarbij er tevens een terugblik plaats vindt op het afgelopen jaar en er wordt vooruit gekeken naar het aankomende jaar.