Intake

Wanneer ouders voor hun kind een plekje bij Stichting Wij Samen wensen, dan vindt vervolgens een intake plaats. Ouders krijgen een ‘ik-boek’ toegestuurd, waarin zij belangrijke informatie over hun kind kunnen vermelden. Als het ‘ik-boek’ is ingevuld, wordt er een afspraak gemaakt om het ‘ik-boek’ door te spreken, tijdens deze afspraak wordt tevens de werkwijze van Stichting Wij Samen uitgelegd en praktische zaken gedeeld. Alle benodigde informatie wordt gebundeld meegegeven in een startersmap van Stichting Wij Samen. Ook krijgen ouders het boek ‘Sam gaat naar Stichting Wij Samen’ mee. Zij kunnen samen met hun kind het boek lezen en bekijken. Er wordt in het boek spelenderwijs verwoord en uitgebeeld hoe de start bij Stichting Wij Samen verloopt, wat verheldering kan brengen en mogelijk een stukje spanning wegneemt voor de eerste dag bij Stichting Wij Samen.