Onze missie

Stichting Wij Samen.. Omdat wij in jou geloven!

Wij geloven in ieder kind, elk kind kan leren, als het maar zorg en begeleiding ontvangt wat aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften en zeker zo belangrijk in zijn of haar tempo. Hierbij altijd de vraag stellend, wat het kind nodig heeft om een zo optimaal mogelijk welbevinden te bereiken en te kunnen komen tot ontwikkeling samen mét leeftijdsgenootjes. Het liefst op een basisschool in de buurt, waar kinderen met en zonder beperking en/of met en zonder hulpvraag samen naar school gaan. We leven met elkaar in een diverse maatschappij, waar voor iedereen plaats is, zo ook voor ieder kind.

Voor wie zijn we er?

We zouden graag alle kinderen willen helpen met een zorg- en/of hulpvraag om ze de mogelijkheid te bieden, binnen eigen kunnen, deel te nemen aan de maatschappij. Uiteraard is dit niet haalbaar, maar we doen ons best om zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en waar het kan te laten groeien naar en in onderwijs. Mocht onderwijs om wat voor reden dan ook (even) niet lukken, dan bieden wij een ontwikkelingsgericht programma aan, waarbij ieder op zijn of haar manier wordt uitgedaagd om te komen tot persoonlijke groei.

Stichting Wij Samen biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen in de leeftijd van  2 t/m 13 jaar met o.a. een (meervoudige) beperking, een ontwikkelingsachterstand op een bepaald domein of meerdere domeinen, problemen met communicatie, stagnering in de sociaal-emotionele ontwikkeling en waarbij het (even) niet lukt om deel te nemen aan onderwijs. Tevens begeleiden we het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand of waarbij nog niet duidelijk is, wat de oorzaak is van de ontwikkelingsachterstand. Eigenlijk dus heel divers, zoals ook de maatschappij heel divers is en ieder uniek is op zijn of haar manier.

Mochten kinderen, naast de behoefte aan ontwikkelingsstimulering, een medische voorgeschiedenis hebben, waardoor extra zorg en/of verpleging noodzakelijk is, informeer dan ook zeker even bij Stichting Wij Samen. Het team is geschoold in risicovolle handelingen en alles wat daar mee samenhangt. Denk hierbij aan het handelen bij epileptische aanvallen, het toedienen van sondevoeding en/of medicatie.

Bij Stichting Wij Samen willen we niet werken met harde uitsluitingscriteria, omdat dit niet strookt met onze visie die juist inclusiviteit en maatwerk nastreeft. We willen graag alle kinderen helpen. Echter, veiligheid in de klas en groep staat te allen tijde voorop. Hierom kijken we per aanmelding of het kind passend is binnen de huidige groepssamenstelling en of de begeleidingscapaciteit toereikend is. Daarbij is het uitgangspunt dat omgang met andere kinderen centraal staat, opdat ze elkaar kunnen stimuleren en de juiste dynamiek voor zelfontplooiing ontstaat. Kinderen die een hele dag 1-op-1 begeleiding behoeven hebben wellicht geen baat bij de werkwijze van Stichting Wij Samen.

Waar zijn wij te vinden?

Stichting Wij Samen is gevestigd in basisschool De Kroevendonk en basisschool De Klimroos te Roosendaal. Dit zijn reguliere basisscholen, welke inclusief denken en werken. Binnen deze basisscholen biedt Stichting Wij Samen aan kinderen met een zorg- en/of hulpvraag de ondersteuning, die zij nodig hebben om te kunnen ontwikkelen in een schoolomgeving. Dit kan voor het ene kind bestaan uit het groeien naar of in onderwijs en voor een ander kind zijn ontmoetingen en spelen met leeftijdsgenootjes van grote betekenis. Er wordt altijd gezocht naar verbindingen tussen kinderen in onderwijs en zorg. Hiermee bundelen onderwijs en zorg hun krachten en creëren samen wat past bij het kind.