Privacy- en Cookieverklaring

Stichting Wij Samen is een non-profit zorgorganisatie en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres :
Basisschool De Kroevendonk
Langdonk 39

Postcode : 4707 TG
Plaats : Roosendaal

KvK nr. : 61973459
BTW nr. : N.v.t.

Telefoonnummer : 06-40454887 // 06-45634440
e-mailadres : info@stichtingwijsamen.nl

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Stichting Wij Samen persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Stichting Wij Samen respecteert de privacy van alle klanten en opdrachtgevers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Wij Samen. Wees je er dus van bewust dat Stichting Wij Samen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Stichting Wij Samen.

PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING WIJ SAMEN VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Wij Samen verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres; – geboortedatum en geboorteplaats;
 • foto en videomateriaal van jou wat tijdens begeleidingssessies wordt gemaakt.
 • overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • gegevens over jouw activiteiten op de website. – gegevens voor publicatie op website en sociale media – bankgegevens.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING WIJ SAMEN VERWERKT

Hieronder een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die Stichting Wij Samen verwerkt:

 • BSN nummer
 • persoonsgegevens van cliënten jonger dan 16 jaar en eventuele gezinsleden (ouders, broertjes/zusjes)
 • (geestelijke) gezondheidsgegevens

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG STICHTING WIJ SAMEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Wij Samen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Stichting Wij Samen verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6 Om goederen en diensten bij je af te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Stichting Wij Samen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale doeleinden Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Zichtbaarheid en inspiratie voor andere professionals en ouders, waaronder PR Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven